Periodieke schenking

Een fiscaal voordelige manier van geven is via een periodieke schenking, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Deze manier van geven is 100% fiscaal aftrekbaar en dat betekent dat de fiscus tot wel 52% meebetaalt aan de donatie.

Op deze manier kunt u meer hulp bieden aan de vervolgde kerk, zonder dat het u extra kost. Voorwaarde is wel dat er jaarlijks, voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag wordt gegeven.

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger om de vervolgde kerk via Open Doors structureel te ondersteunen met een periodieke schenking. Tussenkomst van een notaris en het overleggen van uw legitimatiebewijs is als gevolg van nieuwe wetgeving niet langer nodig.

Hoe werkt het?

  • U schenkt jaarlijks – dat mag natuurlijk ook in termijnen – een vast bedrag aan Open Doors.
  • U geeft voor minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.
  • Vul beide overeenkomsten in en onderteken deze, één exemplaar is voor uw administratie en één exemplaar is voor Stichting Open Doors. Wilt u gebruik maken van een automatische incasso, vul dan ook beide betalingsvolmachten in.
Het is belangrijk dat u beide overeenkomsten aan Stichting Open Doors terugstuurt. Na verwerking en ondertekening ontvangt u het ‘exemplaar voor schenker’ van ons retour. Wij zullen de overeenkomst ondermeer van een transactienummer voorzien die u later bij uw belastingaangifte nodig heeft. U dient deze overeenkomst te bewaren in uw eigen administratie, omdat de Belastingdienst u hiernaar kan vragen.

Bereken uw voordeel met de speciale calculator van Schenken.nl

ANBI-regeling

Open Doors valt onder de ANBI-regeling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw giften en schenkingen binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn. Ook betaalt Open Doors geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen en erfenissen.

Indien er na het doornemen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan onze administratie. Zij zijn bereikbaar per telefoon: 0341-465000 en per e-mail: info@opendoors.nl.