Bangladesh - 23 november 2012

Bengalese christen belaagd door 2.000 moslims

Bangladesh – Een groep van tweeduizend moslims heeft de Bengalese christen Samir met de dood bedreigd nadat hij het initiatief had genomen om een kerk te bouwen. De groep verzamelde zich bij het huis van de christen en riep hem op te stoppen met de bouw van de kerk. Ook dreigde ze hem te doden. Inmenging van journalisten en andere christenen zorgden er voor dat de man uiteindelijk niks overkwam.

Samir was moslim maar kwam tot geloof na een mislukte poging om een doopdienst te verstoren. “We gingen op weg, maar toen we daar kwamen konden we niets doen. Iets hield ons tegen”, vertelt hij. “Toen ik terug ging om uit te zoeken wat mij tegen had gehouden, kwam ik in gesprek met de predikant die de doopdienst leidde. Door die gesprekken leerde ik de Here Jezus kennen.”

Als in de jaren daarna meer mensen tot geloof komen, besluit Samir een kerk te bouwen. Hij dient bouwplannen in, maar de moslims staan niet toe dat er een gebouw komt. Met een groep van 2.000 man komen ze naar zijn huis en roepen dat hij moet stoppen met de bouw van de kerk. Samir: “Ze wilden me zelfs doden, maar een aantal journalisten stapten naar voren en adviseerden om mij niets aan te doen. De hand van de christenen is lang”, zeiden ze. In de menigte staan op dat moment ook veel christenen die tot dan toe geheime gelovigen zijn. Op het moment dat Samir bedreigd wordt, stappen ze één voor één naar voren om te vertellen dat ze ook christen zijn. Dit maakt zo’n indruk op de bedreigers dat ze Samir met rust laten en weggaan.

Samir is nu veilig, maar zit wel zonder inkomsten. Moslims hebben zijn restaurant bestempeld als ‘onrein’. Open Doors ondersteunt hem, zijn vrouw en zes kinderen.

Gerelateerde nieuwsberichten