Noord-Korea - 01 december 2012

'De belangrijkste 48 uur van hun leven'

Als de deur wordt geopend door Sun-Hi, een veldwerkster in China, begint de klok te tikken. Zij is zich altijd bewust van de tijd. Sun-Hi’s werk is om Noord-Koreaanse vluchtelingen in China te ontmoeten die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. Maar ze heeft maar 48 uur de tijd. Daarna moet ze door naar de volgende vluchteling. Deze twee dagen kunnen iemands leven veranderen.

“Veel lokale veldwerkers zijn bang om Noord-Koreaanse vluchtelingen te helpen”, vertelt Sun-Hi. “Het is illegaal, dus ze kunnen worden opgepakt of een hoge boete krijgen. Ook kunnen vluchtelingen agressief worden na jaren van indoctrinatie, onderdrukking en honger. Ze hebben geleerd dat als ze iets nodig hebben, ze er zelf voor moeten zorgen. Recent nog vielen Noord-Koreaanse vluchtelingen een Chinees huis binnen, sloegen de bewoners met stoelen en beroofden hen van hun geld en waardevolle spullen.

Niet alle vluchtelingen zijn agressief. De meesten vragen om hulp. Zij weten dat het belangrijk is om christenen te vinden; ook al hebben ze in Noord-Korea geleerd dat christelijke mensen gevaarlijk zijn. Christenen zouden Westerse spionnen zijn, erop uit om Noord-Koreanen te vermoorden. Maar christenen zijn de enigen die vluchtelingen steunen. “Een Noord-Koreaanse vluchteling zal als eerste een Chinese christen benaderen en hem meestal om geld vragen”, vertelt Sun-Hi. “De christen zal hem ongeveer 40 euro geven en vertellen dat hij dit geeft vanwege de liefde van Christus. Sommigen tonen dan belangstelling voor meer informatie over de Here Jezus. Ze worden dan naar een opvanghuis gebracht en ontvangen een bijbel.”

De meeste vluchtelingen bladeren de bijbel snel door, leggen het boek weg en kijken naar de televisie. Sun-Hi: “De bijbel is een moeilijk boek, vooral als je er niet mee bekend bent. Deze Noord-Koreanen kennen geen bijbelverhalen. Daarom neem ik regelmatig een week vrij om drie vluchtelingen te bezoeken en twee dagen met hen door te brengen. Mijn doel is om hen zoveel mogelijk achtergrondinformatie te geven. Veel vluchtelingen keren binnen een maand weer terug naar Noord-Korea. Dit kan het enige moment zijn om hen te ontmoeten en hen te vertellen over Jezus Christus.”

Sun-Hi begint haar ‘spoedcursus’ door te vertellen over de schepping en de zondeval in Genesis 1 tot 11. Dit onderwijst ze in één ochtend. Ze bekijken samen hoe God de wereld heeft gemaakt. Dat is vreemd voor de vluchtelingen, want ze zijn altijd geïndoctrineerd met de evolutietheorie. Daarna vertelt Sun-Hi over Adam en Eva en hoe hun zonde heeft geleid tot een scheiding met God. Daarna lijken de mensen God te vergeten. Door de zondvloed werd de aarde verwoest en werden alleen Noach en zijn gezin gered.”

“Als vluchtelingen het verhaal over de toren van Babel horen, begrijpen ze hoe ver ze van God verwijderd zijn en hoe dringend we iemand nodig hebben om de kloof te overbruggen”, vertelt Sun-Hi. “Ik spring van Genesis naar Jezus en leg hen uit wie Hij was, hoe Hij zichzelf opofferde en ons redding bracht. Hij herstelde wat wij niet konden. Als de Noord-Koreaan bereid is, dan bidden we dat hij zijn leven overgeeft aan Christus. Dit is altijd het meest bijzondere moment.”

In de resterende tijd neemt Sun-Hi de vluchteling mee door de bijbel. Van Abraham tot en met Openbaring. “Vooral de profetische boeken van Jesaja, Amos en Ezechiël raken het hart van de vluchtelingen”, vertelt Sun-Hi verder. “Dit lijkt op ons land”, vertellen ze. “Het werk is zeer vermoeiend. Ik slaap weinig en we eten nauwelijks. Mijn tong is droog en mijn lippen zijn gebarsten van al het praten. Ik stel hen veel vragen. Graag wil ik de persoon leren kennen en hem onderwijzen over God. Na een maand bezoek ik dezelfde persoon nog een keer; tenminste als hij nog in het opvangcentrum verblijft. Als hij het centrum verlaten heeft, dan is hij toch onderwezen over de bijbel. Als hij de bijbel daadwerkelijk is gaan lezen, dan zal hij groeien in geloof. Hopelijk keert hij dan als een discipel van Jezus Christus naar Noord-Korea terug.”

Gerelateerde nieuwsberichten