Turkmenistan - 23 september 2013

Turkmeense overheid bedreigt gemeente pastor Ilmurad

Turkmenistan – De Turkmeense pastor Ilmurad Nurliev en zijn gemeenteleden worden sinds enkele weken ingrijpend bedreigd door de Turkmeense autoriteiten. Meerdere gemeenteleden zijn opgepakt, urenlang ondervraagd en zelfs met de dood bedreigd. Ilmurad vreest dat de staat een nieuwe rechtszaak tegen hem voorbereidt.

De bedreigingen aan de Turkmeense Light of the World-gemeente begonnen halverwege september, anderhalf jaar na de vrijlating van pastor Ilmurad Nurliev. Nurliev zat 2,5 jaar gevangen omdat hij leiding geeft aan een niet-geregistreerde huiskerk. Hoewel Nurliev en zijn gemeenteleden in 2007 een verzoek tot registratie indienden, is die aanvraag afgekeurd. De plaatselijke politie gebruikt de lijst nu echter als bewijsmateriaal bij de huidige ondervragingen: alle gemeenteleden die op het oude formulier genoemd worden, zijn inmiddels langdurig verhoord.

Vrienden, familieleden en gemeenteleden van pastor Nurliev werden door de politie van de Turkmeense plaats Mary gedwongen zich te melden bij het politiebureau. Een van de politiebeambten bedreigde een familielid van Nurliev met onthoofding, zodra hij zich tot het christendom zou bekeren. “We hebben geen moment rust”, zegt Maya, de vrouw van pastor Nurliev. Ook zij werd verhoord.

Ook pastor Nurliev zelf is langdurig ondervraagd. “ik heb de indruk dat de overheid een nieuwe rechtszaak tegen me voorbereidt”, zegt hij. “De politie wilde niet duidelijk maken waarom ze deze actie zijn gestart.” Een van de politiebeambten verklaarde dat het Turkmeense ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht had gegeven tot de ondervragingen.

De Turkmeense autoriteiten weigeren de ondervragingen te bevestigen of een toelichting te geven op de gang van zaken. De toegenomen druk op de gemeente van pastor Nurliev valt samen met de opstelling van een nieuwe wet die het samenkomen van ongeregistreerde groepen verder aan banden legt. Turkmenistan werd eerder dit jaar door de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties berispt wegens de vervolging van niet-geregistreerde huiskerken. Hoewel Turkmenistan destijds toezegde om de aanwijzingen van de mensenrechtencommissie te volgen, werkt het land nu aan nog strengere richtlijnen. 

Volgens de grondwet is er in Turkmenistan godsdienstvrijheid. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. Alle niet-geregistreerde kerken zijn illegaal. De enige kerk die door de staat wordt goedgekeurd is de Russisch-orthodoxe Kerk. Alle andere religieuze samenkomsten moeten een registratie aanvragen om officieel samen te mogen komen. De overheid houdt een strakke controle over de kerken. Zelfs geregistreerde kerken kunnen regelmatig rekenen op bezoek van overheidsfunctionarissen.

Gerelateerde nieuwsberichten