Bangladesh - 30 april 2014

Klopjacht op christenen Bangladesh

Bangladesh – Boeddhistische monniken hebben een klopjacht op christenen gehouden in het dorp Duitila in het district Bandarban. Een 54-jarige voorganger, een 35-jarige pastor en vier andere christenen zijn het dorp ontvlucht. Beide voorgangers werden al eerder bedreigd. De druk op christenen in het dorp neemt toe.

De 54-jarige voorganger Hemoranjan Chakma en de 35-jarige Presbyteriaanse pastor Simsong Chakma waren de afgelopen week al doelwit van de boeddhistische monniken. Simsong Chakma werd zo hevig in elkaar geslagen, dat hij het ternauwernood overleefde. Zijn huis werd afgebrand. Bovendien legden de monniken hem een boete op van 150 euro die hij binnen een week moest betalen.

Ook Hemoranjan Chakma kreeg een boete opgelegd. Omdat hij niet genoeg geld had, namen de monniken hem mee naar hun tempel en dwongen hem de boeddhistische rituelen uit te voeren om monnik te worden. Na drie dagen vertrok Hemoranjan uit de tempel.

Toen de monniken de voorganger vervolgens in een kerk signaleerden, riepen ze hem naar buiten en zeiden dat hij zijn christelijk geloof vaarwel moest zeggen. Hemoranjan beriep zich op zijn godsdienstvrijheid. Hierop barstten de monniken in woede uit en schreeuwden dat er in het dorp geen ruimte is voor christenen: zij moeten zich bekeren tot het boeddhisme. De christenen weigerden. Hierop begonnen de boeddhisten een klopjacht op de gelovigen: gewapend trokken ze van huis tot huis.

Hoewel het land overwegend islamitisch is, woont het overgrote deel van de etnische minderheden, aanhangers van het boeddhisme, in het Bandarban-district. De bedreigingen en het opleggen van boetes door de boeddhistische monniken strookt niet met de grondwet van Bangladesh, die scheiding van staat en kerk en godsdienstvrijheid waarborgt. Toch worden christenen zwaar onderdrukt en voortdurend bedreigd. Bangladesh staat op de 48e plaats op de Ranglijst Christenvervolging 2014.

Gerelateerde nieuwsberichten