Palestijnse gebieden - 15 mei 2014

Dé dag: verder in de voetsporen van Jezus

Maandag het verhaal van een Palestijnse christen, dinsdag het verhaal van een Messiasbelijdende Jood. Hoe kunnen ze hun geloof uiten? Met welke moeilijkheden hebben zij hier te kampen? Vandaag kwamen we aan bij het laatste hoofdstuk over dit thema: verzoening tussen Palestijnse christenen en Messiasbelijdende Joden. Twee mannen die betrokken zijn bij de verzoeningsbeweging Musalaha ('verzoening' in het Arabisch) vertelden hun verhaal.

Ze legden uit hoe diep de haat tussen Messiasbelijdende Joden en Palestijnse christenen geworteld zit. Hoe kinderen op jonge leeftijd al goed weten wie 'de vijand' is en dat ze de ander ook niet meer anders kunnen zien. Musalaha werkt aan verzoening . Door bijvoorbeeld zomerkampen voor kinderen en jongeren te organiseren, waarin Messiasbelijdende Joden en Palestijnse christenen samen optrekken. En dan zijn er kinderen die niet bij 'de vijand' op de kamer willen slapen en daar tijdens de eerste nacht echt moeilijk over doen.

Maar er wordt doorgezet en de kinderen leren dat ze allemaal naar elkaar mogen kijken als mens, als kinderen van God. Ze zijn dus één in Christus. Aan die verandering van denken werkt Musalaha. En wat dan het mooiste is volgens beide mannen? "Als kinderen aan het eind van de week in de taal van de ander liedjes aan het zingen zijn."

We sluiten de bijeenkomst van Musalaha af met de viering van het Heilig Avondmaal. Om het ultieme moment van verzoening tussen God en mensen door het bloed van de Here Jezus te gedenken. Het raakt, te beseffen dat we inderdaad allemaal één zijn in Christus.

Na het middageten slaat de Muskathlon-koorts hevig toe. Iedereen verschijnt in zijn Muskathlon-outift voor een trainingsrondje. Voor het eerst kunnen ook de mountainbikers ervaren hoe het is om hier op de fiets te stappen en rond te rijden. De sfeer is uitgelaten; nog maar een paar uur en dan is het echt zover! Er worden wat meters gemaakt, waarna velen een verkoelende duik nemen in het zwembad.

En nu, net na het avondeten, is het tijd voor rust. Het is stil geworden op de kibboets waar we verblijven. Het is tijd om ons klaar te maken voor de Muskathlon! Om 23.30 vertrekken de wandelaars naar het startpunt. Met tussenpozen van drie uur vertrekken dan ook de mountainbikers en (halve) marathonlopers. Wat een feest zal dat morgen worden als iedereen over de finish komt bij het Meer van Galilea! We trekken verder, in de voetsporen van Jezus!

Morgen horen jullie weer van ons als alle Muskathleten binnen zijn! Bedankt voor al het gebed en meeleven!

Gerelateerde nieuwsberichten