Laos - 20 mei 2016

Laos: Veldwerkers Open Doors opgepakt

Hian en Phung*, twee veldwerkers van Open Doors in Laos, werden zaterdag 14 mei in Vietnam opgepakt door de autoriteiten. Ze hadden christelijke liedbundels voor inheemse stammen bij zich.

De politie nam hun motor in beslag en leverde het tweetal over aan Laos. Sindsdien worden ze  vastgehouden in een gevangenis ten zuiden van het land.

Open Doors ondersteunt Hian en Phung bij hun werk. Ook de motor was gesponsord door Open Doors. Er is nauw contact met lokale partners in Laos over eventuele vervolgstappen om de mannen vrij te krijgen.

Autoriteiten in zowel Vietnam als Laos zien christenen als vijand. Ze zetten christenen voortdurend onder druk hun geloof af te zweren.

  • Bidt u mee voor Hian en Phung? Bid dat ze goed worden behandeld in de gevangenis en vasthouden aan hun geloof in de Here Jezus. Bid dat ze spoedig worden vrijgelaten.
  • Bid voor wijsheid en bescherming van onze lokale partners in Laos.
  • Bid voor de familieleden die in onzekerheid zitten.

* Hian en Phung heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet vermeld.

Gerelateerde nieuwsberichten