Colombia - 05 juli 2016

Colombiaanse kerk sceptisch over vredesdeal

Colombia – Op 23 juni werd historie geschreven in Colombia: de regering en rebellenbeweging FARC tekenden – na vier jaar van vredesonderhandelingen – een wapenstilstand. In de jarenlange strijd zijn naar schatting 220.000 doden gevallen. Besprekingen met ELN, een andere guerrillabeweging, zijn nog niet gestart.

Vanaf 1981 zijn elf vredesbesprekingen gestrand. Tijdens de recente onderhandelingen ging FARC door met haar misdaden onder de naam van ELN. Met name in het zuiden en noordoosten werden kinderen gerekruteerd en pastors bedreigd. In het noordwesten nam de drugshandel van FARC toe en er is grote twijfel of deze handelaren zich willen laten ontwapenen.

De kerk in Colombia reageert verdeeld. Aan de ene kant is de kerk, die al vele jaren heeft te lijden onder geweld en vervolging, sceptisch en aan de andere kant gematigd positief. Ovidio Gomez, pastor van een kerk in het noordoosten: “We verlangen naar vrede, maar we hebben geen vertrouwen in de criminelen met wie afspraken zijn gemaakt.”

Dertig pastors lieten Open Doors weten dat ze niet bereid zijn om te rapporteren over de voortgang van het vredesproces in hun regio. Ze vrezen dat het hen in problemen gaat brengen. Een van hen, die door FARC werd weggejaagd uit zijn woonplaats, zei: “In de bergen zijn we kwetsbaar en alles wat we doorgeven aan de overheid kan tegen ons gebruikt worden vooral nu FARC toegang tot officiële informatie krijgt.” Een andere kerkleider: “Het einde van FARC is niet het begin van vrede; het is slechts een partij in deze oorlog. De vervolging van de kerk neemt toe door criminele bendes, lokale leiders en andere guerrilla’s.”

Christenen in de steden reageren positiever. Er wordt in de straten gehuild van vreugde. “Dit is het antwoord op de gebeden van vele kerken, gebedsnachten en voorbede voor een einde aan de oorlog in Colombia”, zegt Rolando van Christ for the City Church in Bogota.

Een onderzoek van de Externado University in Colombia wijst uit dat niet alle leden van FARC zich gaan overgeven. De leiders van FARC willen politieke macht, maar degenen die actief zijn in drugshandel en afpersing willen hun inkomsten niet opgeven. Een aantal van hen weten ook niet hoe ze moeten integreren in de maatschappij en gaan door met hun criminele activiteiten.

Bij het wegvallen van FARC blijven er drie uitdagingen voor met name de kerk:

  1. Hoe om te gaan met FARC’s Marcha Patriotica. Deze beweging bedreigde pastors en kerkleden en dwong hen om mee te doen met demonstraties en protesten tegen de regering.
  2. Hoe om te gaan met hen die zich niet willen ontwapenen en nieuwe groepen gaan vormen. Ze blijven verdienen aan drugshandel en mijnwerk. Als ze nu pastors bedreigen dan weten de pastors niet met wie ze te maken hebben.
  3. Hoe om te gaan met de re-integratie van ex-FARC-leden. De kerk lijkt de aangewezen organisatie maar het ontbreekt aan middelen. Het gaat niet alleen om 15.700 strijders maar ook om 7.000 kind-rekruten.

Colombia staat op plek 46 van de Ranglijst Christenvervolging.

Gerelateerde nieuwsberichten