Eritrea - 30 mei 2017

Patriarch Antonius al tien jaar onder huisarrest

Eritrea − Het is deze maand tien jaar geleden dat de Eritrese overheid de orthodoxe patriarch, Abune Antonios, onder huisarrest plaatste. Op 24 mei is Onafhankelijkheidsdag gevierd maar volgens christenen hangt er ‘een donkere wolk van vervolging’ boven Eritrea.

Antonios
Al tien jaar wordt Abune Antonios onder huisarrest gehouden op een onbekende locatie. De overheid zette hem op 27 mei 2007 uit zijn ambt en installeerde die dag bisschop Dioskoros in zijn plaats. Hiermee bemoeide de overheid zich met kerkelijke zaken. Normaliter wordt een patriarch aangesteld door de Egyptische patriarch en de positie wordt voor het leven bekleed.

De moeilijkheden voor Antonios begonnen toen hij weigerde om drieduizend leden van de Medhane Alem Orthodox zondagsschoolbeweging uit de kerk te zetten. Bovendien eiste hij dat de overheid christengevangenen zou vrijlaten. Antonios wordt dit jaar 90 jaar. Hij is diabetes patiënt en zijn familie en vrienden zijn bezorgd of hij wel de benodigde medische zorg krijgt.

Tijdens de vieringen van de Onafhankelijkheidsdag werden christenen gedwongen om deel te nemen in ceremonieën die tegen hun geweten ingaan. Christenen vrezen ook een nieuwe golf van arrestaties.

Arrestaties
Op 9 mei werden tien christenen gearresteerd in Ginda, 45 kilometer ten noordoosten van Asmara. De vier vrouwen en zes mannen zitten nog steeds gevangen. Bronnen van Open Doors zeggen dat de arrestaties volgden op klachten van buren dat christenen een bijeenkomst hielden.

Op 17 mei arresteerden veiligheidsagenten 35 christenen en zij zitten in een politiebureau vast. Deze arrestaties volgden na huiszoekingen twee dagen eerder. Tijdens de huiszoekingen werden vragen gesteld over kerkbezoek. Allen die aangaven naar Pinkstergemeenten te gaan, werden daarna gearresteerd.

Op 21 mei werden 49 evangelische christenen gearresteerd tijdens een bruiloftsceremonie. Onder de gearresteerden bevindt zich het bruidspaar.

Vijftien jaar vervolging
Ook is het vijftien jaar geleden dat kerken werden gesloten in Eritrea. Alleen de islam en orthodoxe, katholieke en evangelisch-lutherse kerken mogen functioneren. In de afgelopen vijftien jaar zijn er talloze huiszoekingen geweest en duizenden christenen werden gearresteerd. Het is onduidelijk hoeveel christenen momenteel vastzitten, maar lokale bronnen schatten dat het om honderden gaat die langdurig gevangen zitten.

Duizenden hebben kortstondig gevangen gezeten. Minstens 25 christenen zijn tijdens gevangenschap gestorven. Veel christenen kwamen alleen vrij als ze toegaven de wet te hebben gebroken. Ze moesten beloven geen niet-geregistreerde christelijke bijeenkomsten meer bij te wonen. En een aantal moest zelfs het geloof in Christus afzweren. Dit te weigeren betekende jarenlange opsluiting.

Christenen in Eritrea vragen om voortdurend gebed. “We danken God voor Zijn genade aan Zijn kerk. We vragen om gebed dat we trouw blijven om mensen voor te bereiden op de komst van de Heer en ze te waarschuwen tegen de vele valse leringen”, zei een anonieme gelovige in het land.

Eritrea staat op plaats nr. 10 van de Ranglijst Christenvervolging.

Gerelateerde nieuwsberichten