Indonesië - 31 augustus 2017

Indonesië: Harun (19) bedreigd door zijn islamitische vader

De 19-jarige Harun kwam kortgeleden tijdens een christelijke bijeenkomst tot geloof in de Here Jezus. Hij vroeg of hij een Bijbel mee naar huis mocht nemen. Toen christenen hem adviseerden er voorzichtig mee om te gaan, zei hij: ‘Ik ben bereid de gevaren te riskeren’.

Kort daarna vond Haruns vader de Bijbel in zijn slaapkamer. Hij verbrandde het boek samen met Haruns islamitische kleding. Harun werd vervolgens in huis opgesloten. Zijn familie en islamitische dorpsbewoners kwamen vorige week samen om hem te ondervragen over zijn nieuwe geloof.

Op de vraag of hij christen was geworden, antwoordde Harun dat hij nog steeds moslim is. “Ik moest dat wel antwoorden om de woede van mijn vader en de anderen te sussen. Maar in mijn hart geloof ik in Jezus Christus”, zegt hij. Toch heeft Haruns vader hem opnieuw opgesloten. Ook mag hij niet naar school.

  • Bid dat Harun sterk blijft staan en trouw blijft aan de Here Jezus in deze lastige situatie.
  • Harun kan mishandeld of gedood worden als men ontdekt dat hij echt christen is. Bid dat de Heilige Geest hem antwoorden ingeeft als hem moeilijke vragen worden gesteld.
  • Bid ook om rust en kracht voor andere bekeerde moslims in Haruns omgeving, die door deze situatie bang zijn geworden.

Gerelateerde nieuwsberichten