Somalië - 11 januari 2018

Somalië: Gedwongen huwelijk dreigt voor 19-jarige Ayan


Ayan (19) uit Somalië dreigt te worden uitgehuwelijkt aan een oudere sjeik. Twee jaar geleden werd ze christen nadat haar zus haar vertelde over de Here Jezus. Haar familie probeert haar door middel van het huwelijk terug te brengen bij de islam.

Ayans zus was sinds haar eigen bekering al niet meer welkom in de familie van Ayan. Ayan probeerde haar nieuwe geloof geheim te houden uit angst voor reacties uit haar islamitische omgeving. Omdat ze niet meer deelnam aan islamitische activiteiten, kreeg haar familie in de gaten dat er iets speelde.

Zodra Ayans familie haar bekering ontdekte, dreigden ze haar van school te halen en haar uit te huwelijken aan een islamitische man. Ook blokkeerde de familie elke toegang tot contact met haar zus. Ondanks alles gaf Ayan haar geloof in God niet op.

Afgelopen zondag dwong Ayan’s familie haar om een islamitische bloedceremonie te ondergaan, zodat haar bloed gereinigd zou worden. Ze offerden een geit en spraken agressieve verzen uit de Koran over haar uit. Ook kreeg ze amuletten om haar pols. Het was een beangstigende situatie voor haar.

Ayan weet niet wat er nu gaat gebeuren en kent de man niet aan wie ze uitgehuwelijkt wordt. Ze bidt om een wonder en voor een mogelijkheid om te vluchten. Bidt u met haar mee?
  • Dank de Here God voor het sterke geloof van Ayan. Bid ook voor een verdieping in haar geloof, ondanks alle onzekerheden.
  • Bid om een verandering in de harten van de familie van Ayan. Bidt u ook om mogelijkheden om het huwelijk te voorkomen?
  • In Somalië gebeurt het vaak dat jonge meisjes uitgehuwelijkt worden aan oudere mannen. Bid om Gods bescherming voor christelijke meisjes in Somalië die tegen hun wil moeten trouwen.

Gerelateerde nieuwsberichten