Syrië - 02 februari 2018

Syrische christenen krijgen nieuw perspectief


Syrië – Bijbelse trainingen voor pastors, priesters en kerkleden is een belangrijk onderdeel van het werk van Open Doors in Syrië. In 2017 volgden ruim 21.000 Syrische christenen deze training. Vijf cursisten geven een inkijkje hoe ze bemoedigd zijn.

Emad Shakaz is een 24-jarige jeugdwerker uit Aleppo. Emad: “Een van de lessen die me het meest raken, is praten over je emoties en om een doel voor je leven te formuleren. Dat is allemaal nieuw voor me. Ik merk dat mensen uit andere kerken en regio’s een rijker geestelijk leven hebben. Ook leer ik hoe de Bijbel beter te begrijpen en toe te passen en om anderen te onderwijzen.”

Danny Maida (26) is kinderwerker in Homs. Danny: “Tijdens de oorlog zijn veel pastors gevlucht. Ineens waren de gemeenteleden de leiders van de kerk. Omdat we niet wisten hoe leiding te geven, hadden we training nodig.” Danny is enthousiast: “Deze training veranderde mijn leven en ook mijn manier van werken met kinderen.” Hierdoor is de kindergroep van 65 naar 100 kinderen gegroeid. Danny met een grote glimlach op zijn gezicht: “Elke keer zijn de kinderen benieuwd wat er gaat komen. En ze zeggen tegen me: ‘Je doet het kinderwerk veel beter dan eerder’.”

Sandy Georges (20) uit Aleppo wil na haar studie oogarts worden. Ze volgde een training om vrouwen toe te rusten voor kerkenwerk. Sandy: “Door de training kreeg ik meer zelfvertrouwen om leiding te geven. Ik ontdekte mijn sterke en zwakke kanten.” Door de training kreeg ze het idee om bijeenkomsten voor vrouwen te organiseren. De eerste meeting trok maar liefst 70 vrouwen. “Ik heb God aan het werk gezien tijdens de vrouwenbijeenkomst. We leerden dat de Heilige Geest met ieder mens een eigen weg gaat. Dat bemoedigde ons allemaal.”

Aphrem Wazir (37) is een priester uit Aleppo. “Het was geweldig om met leiders van verschillende denominaties samen te zijn. Dit is nog nooit eerder gebeurd en het heeft alle deelnemers goed gedaan.” Wat hij leerde over dienend leiderschap vond hij belangrijk. “Christus is de Leider van de kerk, Hij is de Goede Herder. Wij leren van Hem. Ik heb het geleerde doorgegeven aan onze kringleiders en die passen het nu toe in hun groepen.” De cursus, gegeven in Libanon, gaf Aphrem ook even gelegenheid om op adem te komen. “We konden even uit het oorlogsgeweld ontsnappen. We zijn allemaal moe van het werk, de oorlog is zo uitputtend.”

Mirna Achji (24) is architect en kinderwerker in Aleppo en dankbaar voor de trainingen die ze bijwoonde. “Ik begon over dingen na te denken waar ik niet eerder over had nagedacht. Bijvoorbeeld over het doel van mijn leven. Ik heb mezelf beter leren kennen, ik begrijp waarom ik geboren ben en wat het doel van mijn leven is.”

Mirna gaat verder: “Het onderwijs heeft me ook dichter bij God gebracht.“ Dan komt de oorlogssituatie in het land ter sprake. Mirna: “Vaak heb ik gedacht waarom dit alles gebeurd. Waarom liet God het toe dat mensen stierven en dat we diepe pijn voelden. Maar in die moeilijke momenten en mijn vermoeidheid sprak God. Daarom houd ik zo van het verhaal van Job. Dat boek spreekt over geduld en geloven in God zonder voorwaarden te stellen.”

Gerelateerde nieuwsberichten