Mexico - 09 februari 2018

Toename geweld tegen Mexicaanse kerkleiders


Er is een toename van geweld tegen kerkleiders in Mexico. Pastors die preken tegen onrecht, geweld en drugshandel zijn vaak slachtoffer van geweld. Afgelopen maandag werden twee priesters doodgeschoten in Guerrero. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Het geweld van de georganiseerde misdaad in Mexico neemt toe. De effecten hiervan zijn voor iedereen in Mexico voelbaar, maar christenen zijn bijzonder kwetsbaar. In 2017 werden er drie kerkleiders gedood. 
 
“Een groot gedeelte van de Mexicanen is christelijk. Christenen zijn niet direct het slachtoffer”, aldus een Mexicaanse Open Doors-medewerker. “Je moet hierbij kijken naar het gedrag van christenen. Als ze betrokken raken bij sociaal werk of jeugdwerk lopen ze gevaar. Veel maatschappelijk betrokken christenen zijn slachtoffer van geweld. Zij zijn namelijk een dreiging voor de markt van de organiseerde misdaad.”

Er vinden ook veel overvallen plaats bij christelijke bijeenkomsten. “Bendeleiders weten dat er collectes worden opgehaald bij kerkbijeenkomsten. Een ideale locatie natuurlijk voor hen om een overval te doen,” vertelt de Open Doors-medewerker.

Corruptie in Mexico vindt op grote schaal plaats. Overheidsfunctionarissen maken zich hier ook schuldig aan. Daarnaast neemt het verschil tussen de armen en rijken toe. Als gevolg neemt het geweld toe. Mexico staat op plaats 39 van de Ranglijst Christenvervolging.

Gerelateerde nieuwsberichten