Open Doors stelt jaarlijks de Ranglijst Christenvervolging samen om in kaart te brengen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Het doel is tweeledig: bewustwording creëren van christenvervolging en ontwikkelingen in de gaten houden om er als organisatie op te reageren met projecten en hulpverlening. Open Doors definieert christenvervolging als: ‘Het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’.

Heeft u vragen bij de totstandkoming van de Ranglijst? Bekijk dan de Veelgestelde vragen. Benieuwd naar de recente ontwikkelingen die we constateren? Bekijk dan de Trends. Wilt u een Ranglijstposter bestellen? Ga dan naar de Webwinkel.