0

Algerije

Familieleden en buren zetten Algerijnse christenen met een moslimachtergrond vaak onder druk. Hierdoor is het moeilijk voor bekeerlingen om openlijk christen te zijn. Daarnaast beperkt de overheid de godsdienstvrijheid door allerlei wetten en administratieve bureaucratie.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: Islam
  • Inwoners: 41.064.000
  • Christelijke bevolking: 68.500
  • Aanjagers van vervolging: islamitisch extremisme en dictatoriale paranoia
  • Meest merkbaar in: familieverband, persoonlijke levenssfeer en publieke ruimte
Spanning tussen de Arabieren en Berbers in Algerije wakkert christenvervolging verder aan. Dit komt omdat de groei van de kerk vooral plaatsvindt onder de Berbers (Imazighen). Radicaal-islamitische groepen in Algerije worden actiever en invloedrijker. Dit vormt een extra bron van gevaar en vervolging voor Algerijnse christenen. Zowel overheid als samenleving beperken de vrijheid van Algerijnse christenen. Alleen moslims mogen vrij samenkomen. Er zijn wetten die samenkomsten van alle andere religies beperken. Ook is het verboden om je als moslim tot een andere religie te bekeren.

Vanwege wetten rondom godslastering durven veel christenen het evangelie niet aan anderen te vertellen. Een gesprek over het christelijk geloof kan als godslastering worden gezien. Christenen in Algerije lijden ook onder intimidatie en discriminatie in het dagelijks leven. Familieleden en buren proberen bekeerlingen te dwingen om islamitische normen en gebruiken te volgen. De druk en het gevaar voor christenen is vooral groot in afgelegen regio’s. Radiaal-islamitische groepen zijn sterk vertegenwoordigd in deze conservatieve gebieden.

Via lokale partners steunt Open Doors de christenen in Algerije. Daarnaast roepen we wereldwijd op tot gebed voor onze Algerijnse broers en zussen.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten