0

Bangladesh

Het aantal christenen met een moslimachtergrond in Bangladesh groeit. Familieleden, lokale religieuze leiders en radicaal-islamitische groepen leggen hen steeds meer restricties op. De meerderheid van de bevolking is moslim. Velen pleiten voor invoering van de sharia-wetgeving in Bangladesh.

  • Regio: Azië
  • Hoofdreligie: Islam
  • Inwoners: 164.828.000
  • Christelijke bevolking: 866.000
  • Aanjagers van vervolging: religieus nationalisme en etnische vijandigheid
  • Meest merkbaar in: persoonlijke levenssfeer, familieverband en gemeenschapsleven
Lokale ambtenaren werken christenen op allerlei manieren tegen. Opvallend is de stijging van het aantal gruweldaden door terroristen van Islamitische Staat. Vrijdenkers en religieuze minderheidsgroepen zijn hun doelwit. Onder de christenen lopen vooral voorgangers, evangelisten en ex-moslims gevaar. Christenen met een moslim-, hindoe- of stammenachtergrond worden het zwaarst vervolgd. Uit angst voor aanvallen komen zij vaak bijeen in kleine huiskerken of geheime groepen.

Kerkengenootschappen die evangeliseren onder moslims hebben het zwaar. Maar ook de gevestigde Rooms-Katholieke Kerk wordt steeds vaker geconfronteerd met aanvallen of doodsbedreigingen. Christenen met een stammenachtergrond, bijvoorbeeld uit de Santal bevolkingsgroep, worstelen met extra problemen. Zij maken deel uit van zowel een etnische als een religieuze minderheidsgroep. Landroof en geweld tegen hen komt regelmatig voor.

Voorbeelden
  • Ruim twintig priesters en hulpverleners ontvingen eind 2016 doodsbedreigingen. Drie rooms-katholieke priesters gaven aan op het nippertje aan de dood te zijn ontsnapt.
  • De overheid voorziet alle scholen in het land van islamitische tekstboeken. Christelijke kinderen worden vaak gedwongen deze te bestuderen.
  • Dorpsbewoners weigeren ex-moslims regelmatig de toegang tot gemeenschapsvoorzieningen, zoals water of zelfs een toegangsweg.
Open Doors versterkt de kerk in Bangladesh met Bijbels, christelijke lectuur en trainingen. Analfabete christenen geven we lees- en schrijflessen, zodat ze zelf de Bijbel kunnen lezen. Ook trainen we christenen hoe ze kunnen omgaan met en reageren op vervolging. Slachtoffers van vervolging ontvangen juridische bijstand en praktische hulp.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten