Brunei

Moslims in Brunei genieten een voorkeursbehandeling. Inwoners die een andere religie aanhangen worden achtergesteld. De schatrijke sultan fungeert als beschermheer voor de inheemse Malay bevolkingsgroep en de islam.

  • Regio: Azië
  • Hoofdreligie: Islam
  • Inwoners: 434.000
  • Christelijke bevolking: 54.800
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia
  • Meest merkbaar in: persoonlijke levenssfeer, familieverband en kerkelijk leven
Islamitische leiders beïnvloeden de sultan aanzienlijk en krijgen alle ruimte om christenen te onderdrukken. De nationale veiligheidsdienst houdt kerken en christenen nauwlettend in de gaten. Christenen met een moslimachtergrond lopen het risico dat familieleden of buren hen verraden. Het is illegaal voor een moslim in Brunei om zich tot het christendom te bekeren. Ex-moslims lijden onder vervolging door familieleden, de samenleving en de overheid. Alles wordt in het werk gesteld om hen terug te brengen naar de islam.

Christengemeenten die niet bij een gevestigd kerkgenootschap horen, moeten zich registreren als bedrijf of club. Ze worden gezien als seculiere organisaties en moeten jaarlijks rapporteren aan de overheid. Stapsgewijs wordt de sharia-wetgeving steeds verder ingevoerd in Brunei. Dit beïnvloedt de hele maatschappij en is met name spannend voor de christenen.

Voorbeelden
  • Volgens de Bruneise wet mag een moslim zich niet bekeren tot het christendom. Gebeurt dit wel, dan moet de christen gedwongen scheiden van zijn of haar echtgenoot.
  • De veiligheidsdienst gebruikt dreigementen om ex-moslims te dwingen het christelijk geloof vaarwel te zeggen.
  • Sommige christenen en etnische minderheden krijgen geen officieel burgerschap in Brunei. Grote aantallen inwoners zonder papieren worden op allerlei manieren achtergesteld.
Via lokale partners steunt Open Doors de christenen in Brunei. Daarnaast roepen we wereldwijd op tot gebed voor onze Bruneise broers en zussen.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten