Veelstelde vragen over de Ranglijst

Wat is het doel van de Ranglijst Christenvervolging?

Open Doors stelt de ranglijst samen om in kaart te brengen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Het doel is tweeledig: bewustwording creëren van christenvervolging en ontwikkelingen in de gaten houden om er als organisatie op te reageren met projecten en hulpverlening.

Geeft de Ranglijst Christenvervolging een compleet overzicht van christenvervolging in de wereld?

Op de ranglijst staan jaarlijks vijftig landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Er zijn landen die niet voorkomen op de lijst, maar waar wel christenvervolging plaatsvindt. Open Doors houdt de situatie in deze landen nauwlettend in het oog. Als christenvervolging in dergelijke landen toeneemt, komen ze in de toekomst mogelijk wel op de ranglijst terecht.

Wat is christenvervolging?

Open Doors definieert christenvervolging als: ‘het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. Hierin onderscheidt Open Doors twee vormen van vervolging; te typeren als ‘verstikken’ (‘squeeze’) en ‘verbrijzelen’ (‘smash’).

Welke vormen van vervolging definieert Open Doors?

Er zijn feitelijk twee vormen van vervolging, die zijn te typeren als ‘verstikken’ (‘squeeze’) en ‘verbrijzelen’ (‘smash’).

Bij de eerste vorm ‘verstikken’ is de druk van overheid, familie, en omgeving zo groot dat christenen volledig in de marge zijn gedreven. Ze kunnen bijvoorbeeld gevaar lopen wanneer ze een christelijk symbool dragen of binnen het gezin hun geloof belijden. Kinderen kunnen op school gediscrimineerd worden omdat hun ouders christen zijn. Of christenen wordt de toegang tot medische zorg ontzegd omdat ze christen zijn. Zo zijn er tal van vormen die het leven voor christenen moeilijk en soms ondraaglijk maken. Hoewel deze vorm van vervolging minder opvalt voor de buitenwereld, is deze voor christenen vaak veel indringender dan geweldsincidenten.

De andere vorm van vervolging is ‘verbrijzelen’. Dan gaat het om geweldsincidenten tegen christenen. Dit zijn de direct zichtbare vormen van vervolging. Beide vormen zijn verschrikkelijk, maar de eerste is moeilijker te meten. Zo kan vervolging dus variëren van een vijandige reactie tot moord.