0

Iran

Anders dan in de omliggende landen komt de vervolging in Iran voornamelijk vanuit de overheid. Het regime baseert Iran op de sjiitische islam. Christenen en andere minderheden zijn daarbij een obstakel voor de uitbreiding van dit gedachtegoed.

 • Regio: Midden-Oosten
 • Hoofdreligie: Islam
 • Inwoners: 80.946.000
 • Christelijke bevolking: 800.000
 • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia
 • Meest merkbaar in: alle aspecten van het leven
Hoewel er ook sprake is van vervolging door familie, is de gemeenschap een stuk minder fanatiek dan de overheid. De voor-islamitische Perzische cultuur en het soefisme spelen daarbij een rol. De historische kerken van Armeense en Assyrische christenen zijn toegestaan. Maar christenen worden behandeld als tweederangs burgers. De overheid verbiedt de prediking of hulp aan moslims en straft hiervoor met gevangenisstraf en geweld. 

Ook zijn er gemeenschappen van christenen met een westerse of een oosterse achtergrond (uit de Filippijnen en Zuid-Korea). Zij moeten hun kerk vaak sluiten nadat lokale moslimbekeerlingen de diensten bezoeken. Ook krijgen kerkleiders geen toestemming voor onderlinge gebedsbijeenkomsten. Moslimbekeerlingen vormen de grootste groep. De overheid ziet hen als westerse propaganda en legt hen de zwaarste vervolging op. Dopen is verboden. Hun kinderen worden automatisch als moslim geregistreerd. Vooral de leiders worden gearresteerd en ontvangen lange gevangenisstraffen. Veel van deze christenen beleven hun geloof geïsoleerd van andere christenen.

Moderne denominaties hebben helaas met dezelfde vervolging te maken. De beide groepen overlappen deels. In het buitenland groeit de Iraanse kerk, deels door bekeerlingen die het land ontvluchtten, deels door Iraniërs die in het buitenland tot bekering komen.

Incidenten in 2017 
 • Veel christenen (vooral moslimbekeerlingen) zitten lange gevangenisstraffen uit. Anderen wachten nog op berechting.
 • Een christen werd in elkaar geslagen door zijn neef om zijn geloof. Voorbeelden van zulke vervolging worden helaas weinig gemeld.
 • Christelijke leiders van toegestane kerken worden soms gedwongen aan de overheid te rapporteren over de kerkgangers.
 • In 2017 werden tenminste 52 christenen gearresteerd. Veel christenen worden lange tijd gevangen gehouden. Deze tijd is een tijd van publieke vernedering voor de families van de gevangenen. 
 • In 2017 werden weer veel thuiskerken gesloten door de overheid. 
In het Midden-Oosten ondersteunt Open Doors de kerk door het verspreiden van bijbels en christelijke lectuur, het geven van discipelschapstrainingen en traumazorg. Open Doors ondersteunt multimediale initiatieven en christelijke radio-uitzendingen.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten