0

Kazachstan

Vervolging in Kazachstan komt vooral van de kant van de overheid. De centrale overheid beperkte de vrijheid van geloof al in 2011. Lokale overheden en politie vallen binnen bij diensten, pakken gelovigen op en confisqueren Bijbelse materialen. Verder is er vanuit islamitische groeperingen veel weerstand tegen evangelisatie.

  • Regio: Centraal-Azië
  • Hoofdreligie: Islam
  • Inwoners: 18.064.000
  • Christelijke bevolking: 4.580.000
  • Aanjagers van vervolging: dictatoriale paranoia
  • Meest merkbaar in: de persoonlijke levenssfeer, publieke ruimte, kerkelijk leven
Buitenlandse christenen en leden van traditionele kerken, met name Russisch-orthodoxen, treden weinig naar buiten en worden daarom relatief met rust gelaten. Moslimbekeerlingen daarentegen worden zowel door de staat als eigen familie onder druk gezet. De Kazachse overheid verstevigt voortdurend zijn greep op het land. De opgegeven reden is de toenemende dreiging vanuit militante islamitische groeperingen. In de praktijk betekent het voor christenen minder vrijheid, meer toezicht, meer invallen en meer arrestaties.

Voorbeelden van vervolging
  • Twee baptisten kregen boetes opgelegd vanwege het verspreiden van christelijke lectuur.
  • In Taraz werden twintig mannen en een vrouw gearresteerd bij een inval en als criminelen behandeld. Acht van hen hebben zonder tussenkomst van een rechter boetes opgelegd gekregen.
In samenwerking met lokale kerken en werkers ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Centraal-Azië met gebed en trainingen, onder meer voor vrouwen en jongeren. Christenen in de regio ontvangen christelijke lectuur; gevangenen en uitgestotenen krijgen hulp. Ook zet Open Doors sociaaleconomische ontwikkelingsprojecten op.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten