0

Laos

De druk op christenen in Laos neemt toe. De communistische Laotiaanse Revolutionaire Volkspartij staat afwijzend tegen alles dat als westers en gevaarlijk voor de samenleving gezien kan worden.

  • Regio: Azië
  • Hoofdreligie: Boeddhisme
  • Inwoners: 7.038.000
  • Christelijke bevolking: 225.000
  • Aanjagers van vervolging: etnische vijandigheid en religieus nationalisme
  • Meest merkbaar in: de publieke ruimte, kerkelijk leven en gemeenschapsleven
Boeddhistische leiders werken samen met de overheid om christenen onder druk te zetten. Vooral moslimbekeerlingen hebben het zwaar. De vervolging komt ook uit de samenleving van de normale burgers, die christenen met argusogen in de gaten houden en soms zelfs uit dorpen verjagen. Slechts enkele kerken hebben toestemming om onder supervisie diensten te houden. Regelmatig worden bijbels in beslag genomen. Discriminatie tegen de kleine christelijke minderheid is overal.

Het boeddhisme is vaak vermengd met animistische religies. Wie zich bekeert, ervaart de zwaarste druk. Wonend tussen familie in eenkamerhuizen vinden bekeerlingen geen plek om te bidden of Bijbellezen. Familie reageert met verbaal en fysiek geweld, of zet de bekeerling het huis uit. Zij zijn bang dat de christen de geesten ontstemt. Lokale autoriteiten discrimineren door de toegang tot algemene faciliteiten te ontzeggen. Christenen krijgen boetes opgelegd. Soms moeten zij als straf verplicht een varken offeren. 
 
Incidenten 2017
  • De overheid stelde in 2016 een nieuwe wet in, waarbij zij volmacht krijgt de religie in het land te reguleren. In die wet wordt bepaald dat geregistreerde kerken legaal zijn, maar hier wordt in de praktijk geen gehoor aan gegeven. Christenen ervoeren in 2017 verschillende gevolgen van de nieuwe wetgeving. 
  • In januari 2017 werd het huis van een christen in brand gestoken. Er waren ook meldingen van andere vernietigingen, maar deze zijn niet officieel bevestigd. 
  • In maart 2017 werden twee christenen vastgehouden door de politie. Er zijn onbevestigde berichten dat er meer christenen gevangen zijn. 
In samenwerking met lokale werkers versterkt Open Doors de vervolgde kerk met christelijke materialen, praktische hulp, leiderschaps- en discipelschapstrainingen. Ook vraagt Open Doors aandacht voor de situatie van christenen in het Laos en roept op tot gebed.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten