0

Libië

Oorlog en anarchie maken Libië een gevaarlijk land voor de weinige christenen. De meeste christenen zijn buitenlanders op zoek naar werk of een doortocht naar Europa. De gewone bevolking discrimineert hen voortdurend. Militante islamitische groeperingen hebben vrij spel door de afwezigheid van een centrale overheid. Ook de georganiseerde misdaad kan ongestraft zijn gang gaan.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: Islam
  • Inwoners: 6.409.000
  • Christelijke bevolking: 41.700
  • Aanjagers van vervolging: islamitisch extremisme en georganiseerde corruptie
  • Meest merkbaar in: publieke ruimte, kerkelijk leven en persoonlijke levenssfeer
De moslimbekeerlingen die er zijn, hebben met hele zware vervolging vanuit hun familie en omgeving te maken. De buitenlandse christenen komen veelal uit de landen onder de Sahara. Zij zijn vaak doelwit voor kidnap door criminelen en militante groeperingen. Enkele christenen zijn door deze groepen op schokkende wijze vermoord. Bedreiging en mishandeling door radicale islamitische groeperingen zijn aan de orde van de dag. Het openlijk betuigen van het geloof leidt vaak tot geweld en arrestatie. Met name de christenen uit zuidelijk Afrika zijn in al deze chaos ook regelmatig slachtoffer van mensenhandel. 

Incidenten in 2017
  • Verschillende koptische christenen, die terugkeerden naar Egypte, werden vastgehouden op het vliegveld van Tripoli. Twee keer per dag werden ze gemarteld. Sommigen werden twee weken gevangen gehouden. Toen de familie losgeld aan de martelaars betaalden, mochten ze vertrekken.
  • Een gevluchte christelijke vrouw werd door haar islamitische broers en zussen teruggelokt met het bericht dat haar moeder ernstig ziek was. Ze sloegen haar en dwongen haar te trouwen met een moslimleider. Ze ontsnapte gelukkig opnieuw.
Open Doors helpt lokale kerken in Noord-Afrika met trainingen, literatuur en met het vragen van gebed voor gelovigen in moeilijke situaties. Ook worden sociaaleconomische projecten opgezet.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten