0

Turkmenistan

Turkmenistan is een zeer gesloten land. Er is geen vrijheid van meningsuiting, laat staan persvrijheid. Er vindt veel christenvervolging plaats, voornamelijk door de staat en de islamitische gemeenschap.

  • Regio: Centraal-Azië
  • Hoofdreligie: Islam
  • Inwoners: 5.503.000
  • Christelijke bevolking: 69.900
  • Aanjagers van vervolging: dictatoriale paranoia, islamitische onderdrukking
  • Meest merkbaar in: de persoonlijke levenssfeer en het kerkelijk leven
De staat oefent veel controle uit op alle leefgebieden. Alle religieuze activiteiten worden gecontroleerd. De islamitische gemeenschap maakt het leven van moslimbekeerlingen lastig. De overheid oefent veel druk uit op christenen, er wordt echter relatief weinig geweld gebruikt. 

De Russisch-Orthodoxe Kerk kan relatief ongestoord diensten houden. Andere kerken kunnen zich vaak niet laten registreren. Ook als ze wel geregistreerd zijn, moeten de leden waakzaam zijn. Bij kerkdiensten zijn altijd informanten van de overheid aanwezig. Regelmatig vallen autoriteiten de kerk binnen, gevolgd door boetes en arrestaties. Christelijke materialen worden in beslag genomen en christelijk onderwijs en evangelisatie zijn verboden.

In de media worden kerken voortdurend afgeschilderd als sekten. Daarom is het bijzonder moeilijk om openlijk christen te zijn. Christenen met een moslimachtergrond worden bovendien door hun familie en omgeving zwaar onder druk gezet. De controle op het christelijk leven in Turkmenistan is in het afgelopen jaar sterk toegenomen. Dit is grotendeels te danken aan de invoering van een nieuwe godsdienstwet die de controle sterker maakt. 

In samenwerking met lokale kerken helpt Open Doors de vervolgde kerk in Centraal-Azië sterker te worden. Open Doors verspreidt christelijke boeken, verzorgt trainingsprogramma’s en verleent praktische hulp.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten