Verenigde Arabische Emiraten

De VAE is een economisch en politiek stabiel land in een instabiele regio. De dictatoriale en islamitische regering staat geen partijvorming toe. Er is nauwelijks vrijheid van religie, pers, vergadering en meningsuiting, maar buitenlandse christenen kunnen relatief ongestoord hun geloof belijden. Door de groei van de radicale islam neemt de druk op de samenleving, en vooral op christenen, wel toe.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: Islam
  • Inwoners: 9.398.000
  • Christelijke bevolking: 1.206.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia
  • Meest merkbaar in: de persoonlijke levenssfeer, familieverband, gemeenschapsleven
De islam domineert de samenleving en de politieke koers van het land. Wettelijk is elke inwoner van de VAE moslim. De wet kent geen bekering van moslim tot christen. Daarom worden christenen met een moslimachtergrond buitengesloten en ondervinden ze fysiek geweld van familieleden. Blijven ze christen, dan wacht hen de doodstraf.

Westerse christenen, meestal buitenlandse werknemers, kunnen relatief ongestoord samenkomen. De overheid controleert de groei van het aantal kerken via het toewijzen van bouwgrond. Evangelisatie, het kopiëren of verspreiden van christelijke boeken en religieus onderwijs − anders dan de islam − zijn verboden. Werkgevers bevoordelen werknemers die zich tot de islam bekeren.
 
Christenen op het Arabisch schiereiland worden steeds meer gecontroleerd door overheid, stamverbanden en familie. Organisaties die de kerk in deze regio ondersteunen en versterken, doen er goed aan hier zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan te geven. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over onze eventuele activiteiten in de VAE, anders dan dat Open Doors christenen wereldwijd oproept te bidden voor geloofsgenoten in deze regio.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten